REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ANEB NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI – ČÁST 3.

V návaznosti na změny související s účinností nového občanského zákoníku se v následujícím textu zaměříme na problematiku smluvního práva s přihlédnutím k nejčastějším smluvním typům – smlouvy kupní a smlouvy o dílo. V běžném životě zastupuje proces uzavírání smluv nejtypičtější možnost setkávání s právem vůbec. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský Číst více…

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ANEB NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI – ČÁST 2.

Společnosti s ručeným omezeným v roce 2014. Nakolik je ovlivní nová soukromoprávní úprava, o tom již více v pokračování článku o změnách souvisejících s účinností nového občanského zákoníku a dalších předpisů. Základní právní úpravu společností s ručením omezeným nalezneme s účinností od 1. 1. 2014 v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon Číst více…

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ANEB NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI – ČÁST 1.

V následujícím textu se zaměříme na zásadní právní změny nastupující s úderem roku 2014 v oblasti soukromého práva. Řeč je o příchodu nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a některých souvisejících zákonů. Důvodová zpráva k NOZ poukazuje na potřebu modernizace soukromého práva v České republice, z toho důvodu přejímá model tzv. velkých Číst více…

DATOVÉ SCHRÁNKY A ELEKTRONICKÉ PODPISY PRO PODNIKATELE

Elektronická komunikace. Od roku 2014 se stane pravidelnou součástí podnikatelského byznysu. O tom, kterých konkrétních případů se změny dotknou, pojednáváme blíže v následujícím článku. Informační systém datových schránek začal aktivně fungovat již 1. 1. 2009, na podkladě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů Číst více…

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ

Dne 29. března 2013 publikovalo Generální finanční ředitelství (dále též „GFŘ“) na svých webových stránkách nové sdělení týkající se ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Uvedené ustanovení pro Číst více…

Transformace daňové správy

S příchodem roku 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFSČR“), který zásadním způsobem přispěl k reorganizaci české daňové správy. Proměna soustavy územních finančních orgánů představuje jeden z dalších ambiciózních kroků Ministerstva financí, jenž má vyústit až v plánované Číst více…

Ručení za daň, institut nespolehlivého plátce

Specifika novely zákona o DPH, tentokrát zaměřená na aspekty ručení za daň a institutu nespolehlivého plátce. V minulém článku jsme nastínili základní obecný přehled těch nejdůležitějších změn zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), s nimiž se podnikatelé budou v následujících měsících setkávat. Problematika ručení Číst více…

Změny zákona o DPH v podnikatelské praxi

Rok 2013 přináší podnikatelům řadu změn, které se odrazí takřka ve všech oblastech jejich profesního zaměření. Pro lepší orientaci v současné legislativě, pokud jde o daň z přidané hodnoty, uvádíme praktický souhrn nejdůležitějších novinek zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Novelizace dvojího Číst více…

JAK SNÍŽIT NÁKLADY FIRMY?

Snižování nákladů na provoz firmy je v dnešní době časté téma. Jednou z možností je investovat méně peněz na pořízení nemovitosti nutné pro podnikání, v případě nutností navyšování počtu zaměstnanců pak volba takového řešení, kdy se obejdou bez dalších kancelářských prostor. Díky recesi se v ČR uvolnil prostor pro alternativní formy zaměstnávání Číst více…

Rok 2014 ve znamení ready-made společností a virtuálních sídel

Vklad společníka ve výši 1,- Kč. Sen každého začínajícího podnikatele nebo negativní vizitka? Řešením v roce 2014 stále mohou být ready-made společnosti. Nově vzniklý zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“), který vstupuje v účinnost od 1. 1. 2014 obsahuje řadu překvapivých ustanovení, jež se bezpochyby dotknou většiny podnikatelských Číst více…