Ženeva, Švýcarsko, 20. srpna 2019Nová rodina produktů pro ošetření osiva pomáhá zemědělcům přizpůsobit se změnám zemědělského prostředí, protože se dostávají pod tlak v důsledku takových výzev, jako je změna klimatu a výskyt různých škůdců.

Technologie LumiGEN™, vyvinuté společností Corteva Agriscience pro použití u vlastních značek osiva Pioneer® a Brevant™ seeds, jsou prémiovým balíčkem aplikované osivové technologie (SAT), který poskytuje integrovaný, holistický přístup, aby zemědělcům pomohl vytěžit maximum z jejich plodin.

Produkty zahrnují moření osiv fungicidy Lumisena™ a Lumiflex™ a insekticidem Lumiposa®[1].

Inovativní precizní technologie má několik verzí, které chrání genetiku ve vysoce výkonných osivových produktech před hmyzem i houbami a působí jako odpuzovač ptáků. Pomáhá také semenům zvládat abiotický stres, jako jsou změny počasí nebo sucho.

Technologie LumiGEN je k dispozici pro řepku olejku, kukuřici a slunečnici. Snižuje výrobní rizika a pomáhá zajistit zdravý vývin rostlin už od začátku, čímž zvyšuje spojení rostlin s půdou díky rozvinutému kořenovému systému. Ošetřená semena také těží ze zlepšené odolnosti vůči stresu nebo rychlejšího uchycení plodin, což vede k větším výnosům.

Protože SAT zahrnuje ošetřování osiva přímo namísto použití v terénu, technologie pomáhá snížit ekologickou zátěž zemědělství při zohlednění očekávání spotřebitelů.

Nicolas Perraud, manažer pro interní značky osiv SAT pro Evropu společnosti Corteva Agriscience, říká: „Corteva Agriscience je odhodlána poskytovat zemědělcům sadu nástrojů pro řešení různých problémů. Tento zlatý standard moření osiv pomůže evropským zemědělcům zvládat rizika výroby mezi výsevem a ranou fází růstu. Technologie LumiGEN poskytuje plodinám ochranu, kterou potřebují při výsevu, a pomáhá tak pěstitelům dosáhnout spokojenosti s hojnou sklizní“.

A dodal: „Doufáme, že tento nový inovativní standard ošetření našich osiv pomůže zemědělcům maximalizovat výnos a ziskovost a umožní jim lépe odpovídat společenské poptávce a dál pěstovat to, na čem záleží – nyní i pro příští generace.“


[1] Lumisena ™, moření osiv slunečnice fungicidy proti plísním pomocí průlomové technologie, bude uvedena na trh v Srbsku a na Ukrajině v sezóně 2020 a v EU do roku 2021.

Lumiposa® je technologie moření osiv insekticidy s prokázanou účinností po dobu tří sezón a je nastavena jako standardní pro řepku ozimou v EU.

Lumiflex ™ je nejnovější širokospektrální technologií moření osiv kukuřice fungicidy. Je zaregistrovaná ve Francii a v následujícím roce se rozšíří v celé EU.