Nejčastěji se jarní postřiky aplikují především na stromy a dřeviny. Předchází tak brzkému napadnutí dřevin chorobami. Jako nejčastější choroby, na které se používají jarní postřiky je strupovitost, rzivost, skvrnitost listů, puchýřovitost a padlí. První postřiky se provádí v době rašení a druhý postřik pak ve stádiu, kdy je květ v poupatech. Třetí a poslední jarní postřik se aplikuje po odkvětu.

jarní postřiky

Jarní postřiky proti chorobám ovocných stromů a dřevin

Nejčastěji se  jarní postřiky aplikují především na stromy a dřeviny. Předchází tak brzkému napadnutí dřevin chorobami. Jako nejčastější choroby, na které se používají jarní postřiky je strupovitost, rzivost, skvrnitost listů, puchýřovitost a padlí. První postřiky se provádí v době rašení a druhý postřik pak ve stádiu, kdy je květ v poupatech. Třetí a poslední jarní postřik se aplikuje po odkvětu. Dalším  jarním postřikem jsou prostředky proti přezimujícím škůdcům. K pozdějším postřikům se řadí ochranné postřiky proti škůdcům jako je např. obaleč, sviluška, mšice, pilatka, květopas, a další.

Po zimě nezapomeňte na první jarní postřiky stromů!

Za několik týdnů nastane čas, kdy na první  jarní postřiky.Po náročné zimě je třeba stromy ošetřit, aby i letošní úroda byla kvalitní. Jarním postřikem ochráníme stromy před chorobami, jako je kadeřavost, svilušky, mšice, štítenky, píďalky a obaleči. Postřiků existuje celá řada, proto by se měli střídat. Pokud budete používat pouze jeden postřik, může se stát, že si na něj škůdci zvyknou a jarní postřik nebude účinný. Při samotném postřiku se věnujeme celé dřevině, nejen koruně, ale i kmenu a patě stromu. Pod kůrou se mohou v podobě vajíček skrývat škůdci, proto se důležité se věnovat každé puklině kůry. Při aplikaci postřiku nezapomeňte na ochranné pomůcky. Brýle, rukavice a pláť by měly být samozřejmostí.