Scientologická církev se během posledních deseti let pod vedením Davida Miscavige rozrostla po celém světě na dvojnásobný počet dianetických a scientologických organizaci, misí a polních skupin.

Scientologie v Evropě - Nová budova Scientologické církve v Dánsku - Kodaň

Scientologie v Evropě – Nová budova Scientologické církve v Dánsku – Kodaň

Před zhruba deseti lety také započal projekt vylepšování, rozšiřování, projektování a renovace stávajících budov vlastněných Scientologickou církví. Scientologická církev také řadu nový budov v důležitých populačních centrech zakoupila jako další prostor pro budoucí expanzi.

Vůdce mezinárodní Scientologické církve David Miscavige

Vůdce mezinárodní Scientologické církve David Miscavige

 V Evropě byla nedávno otevřena nová budova Scientologické organizace v Basileji. Před 3 lety nová budova Scientologické církve v Hamburku a o něco dříve nová budova Scientologické církve v Berlíně.

Mezinárodní asociace Scientologů byla založena v roce 1984 v době, kdy byla ohrožena náboženská svoboda scientologů. Delegáti z scientologické církve celém světě více než shromáždil Saint Hill Manor (domov L. Ron Hubbarda od roku 1959 do roku 1966) v uznání potřeby sjednotit všechny scientology do mezinárodní organizace. Delegáti na zaklaádajícím shromáždění potvrdili svůj závazek vůči cílům scientologie, a těchto několik prvních IAS delegátů formulovalo a podepsalo slib lidstvu.

Scientologie v Dánsku - nová budova Scientologické církve v centru Dánského města Kodaň

Scientologie v Dánsku – nová budova Scientologické církve v centru Dánského města Kodaň

Scientologická církev vydala novou brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Sjednoceni za lidská práva: Jak učinit lidská práva globální realitou, aby vyšla vstříct poptávce po více informacích o osvětě na téma lidských práv a iniciativě o povědomí o lidských právech, které podporuje. Pro více informací navštivte scientologickou webovou stránku.

 

Pro všechny Dánské scientology bylo splněním velkého cíle vybudovat a renovovat krásnou a velkou budovu Ideální Scientologické církve, která byla slavnostně otevřena dne 27. května 2017.

Scientologická církev Dánsko - Kodaň

Scientologická církev Dánsko – Kodaň

Budova sídlí na velmi frekventovaném místě, s vysokou frekvencí chodců. Scientologie je v Dánsku od roku 1968, kdy začala růst skupina Scientologů, díky úsilí Scientologů, kteří přišli Dánské lidi seznámit s tím jak může Scientologie pozitivně ovlivnit životy lidí. Dnes jsou Dánští Scientologové a Scientologové z mnoha dalších národů, kteří jezdí na služby do Dánské organizace hrdí na to, že rozšířili svojí pomoc komunitám po celém Dánsku.

Scientologická církev Dánsko - Kodaň

Scientologická církev Dánsko – Kodaň

Scientologická církev Dánsko má nyní větší možnost dosáhnout vize L. Ron Hubbarda, aby všechny scientologické církve by to, co nazval Ideální organizace.

Scientologická církev Dánsko - Kodaň

Scientologická církev Dánsko – Kodaň