Scientologie navazuje na Dianetiku. Obojí jsou vědy o tom, jak funguje mysl a jak efektivněji překonat těžkosti života a být úspěšnější v životě. Život, který se vám daří podle vašich představ je snem každého člověka.

Scientologie v Americkém Silicon Valley - Ideální Scientologická organizace Stevens Creek - San Jose Kalifornie

Scientologie v Americkém Silicon Valley – Ideální Scientologická organizace Stevens Creek – San Jose Kalifornie

V Sant José v Kalifornii je přítomná Scientologie od roku 1975. Od tohoto roku slouží místno Scientologická církev rozrůstající se skupině Scientologů, kteří žijí v okolí Silicon Valley – centra počítačové technologie v Kalifornii. Těšíme na spolupráci s každou skupinu a jednotlivcem kteří se zavázali k budování lepšího světa, ve stejném duchu inovací, který dal San Jose na globální mapě. Dveře Scientologické organizace v San José v americké Kalifonii jsou otevřené pro každého. Nová budova Scientologické církve otevřená slavnostně 9. června 2012 leží v místě, kde se v USA soustředila v Silicon Valley moderní počítačová technologie. Nová budova Scientologické církev s plochou větší než 5700 m2 bude lépe sloužít potřebám společenství Scientologů a dodávání scientologických kurzů.
Tour of the Church of Scientology Stevens Creek

David Miscavige – u kormidla Scientologické expanze

David Miscavige – u kormidla Scientologické expanze

Proč se to ale některým lidem daří více a některým méně? Možná vám chybí některé vědomosti o lidské mysli, o tom jak funguje a jak dělat některé rozhodnutí na základě některých informací lépe a úspěšněji. Někteří lidé se nemohou dostat ze stavu, že stále dokola opakují stále stejné chyby, ačkoliv si jich za čas začnou být vědomí. Jak se z toho ale dostat? Co v mysli způsobuje, že stále děláme dokola stejnou chybu. Možná vás navede blíže k pochopení těchto mechanismů mysli kniha Dianetika – moderní věda o duševním zdraví  kterou napsal americký spisovatel a filozof L. Ron Hubbard. Dianetika ukazuje cestu jak se zbavit nejistoty, která některým lidem způsobuje, že jsou v důležitých momentech neschopní udělat správný krok nebo dělají nechtěné činy. Obojí snižuje jejich možnost štěstí a života.

slavnostní otevření Ideální Scientologické organizace Stevens Creek - San Jose Kalifornie

slavnostní otevření Ideální Scientologické organizace Stevens Creek – San Jose Kalifornie

Dianetika mimo jiné ukazuje jak se úplně naprosto zbavit psychosomatických nemocí. Často jsou důvody pro to, proč člověka provázejí psychosomatické nemoci k nalezení v některém z minulých životů. Pokud někdo díky použití Dianetiky znovu získá schopnost podívat se na své minulé životy, ihned na základě této schopnosti pochopí, že není svým tělem, není živočichem obdařeným na rozdíl od zvířat rozumem, ale je duchovní bytostí, která žije v těle. Scientologie na Dianetiku navazuje. Duchovní oblast a fungování lidské mysli je ve Scientologii široce a detailně popsaná. Pokud se budeme zabývat duchovnem, vstoupili jsme do oblasti, kde se pohybují církve, nebo kde by se podle definice náboženství měli pohybovat. Ve Scientologii ale není člověk veden k tomu, aby něčemu věřil.

Knihkupectví v nové budově ideální scientologické organizace v Stevens Creek

Knihkupectví v nové budově ideální scientologické organizace v Stevens Creek

Kde je možné se seznámit se Scientologií a Dianetikou v české republiceTo je rozdíl a podstatný, který činí Scientologickou církev jinou, než jsou ostatní církve. Scientologie dodává kurzy, ve kterých si můžete nastudovat principy, jak funguje lidská mysl, jak udržet dobré vztahy se svými blízkými a jak tyto znalosti použít na sebe, ve své rodině, firmě a kdekoliv jinde. První Scientologická církev se zformovala v Los Angeles v roce 1954 a celé náboženství se od té doby rozrostlo do více než 9.000 církví, misí a přidružených skupin s miliony členů ve 165 zemích.

Scientologie v Americkém Silicon Valley - Ideální Scientologická organizace Stevens Creek - San Jose Kalifornie

Scientologie v Americkém Silicon Valley – Ideální Scientologická organizace Stevens Creek – San Jose Kalifornie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID MISCAVIGE – předseda představenstva centra náboženské technologie

DAVID MISCAVIGE – předseda představenstva centra náboženské technologie

 

CÍLE SCIENTOLOGIE

Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mít svá práva a kde může Člověk svobodně stoupat k větším výšinám. L. Ron Hubbard

 

Dianetické centrum Praha
Opletalova 2
110 00 Praha 1
Tel: (+420) 776 543 284 nebo 606 705 395
E-mail: praha@dianetika.cz

Hlavní stránka

Dianetické centrum Plzeň
Skrétova 8
301 25  Plzeň
Tel.: (+420) 377 320 664
E-mail: plzen@dianetika.cz

Dianetické centrum Brno
Optátova 2
637 00 Brno
E-mail: brno@dianetika.cz
Tel.: 530 317 796, Mobil: 733728024

http://www.dianetika-brno.cz

Dianetické centrum České Budějovice
Lannova 32
370 01 České Budějovice
Tel. 777 680 022, 776 196 765
E-mail: dianetickecentrum@seznam.cz
E-mail: info@dianetika-cb.cz